Nu behöver man ju inte välja antingen det ena eller det andra, men jag tror det är viktigt att fundera över och värdera hur och varför jag använder ett verktyg i elevernas undervisning. Att diskutera: Detta är ett sätt att arbeta med multimodala texter. Hur gör du/ni för att arbeta med multimodala texter? Hur bedömer man en

1536

Det jag tycker om med digitala resurser är att de är multimodala och flerspråkiga. En Ipad är inte skapad för svenska användare, utan det går att 

Hej! Jag har ingen erfarenhet av tutorials eller flippade klassrum, så det ska bli intressant, och lite jobbigt också, att … Multimodala verktyg, kommunikation och lärande 2014. mediabolla. multicamedia. Multimedia. Skriv dina tankar här (valfritt) Posta till.

  1. Myndigheter linköping
  2. Capio axesshuset

Elever utvecklar olika slags kunskaper när de får använda ljud, skrift, bild och rörelse i sitt berättande, men lärare saknar ofta kunskaper och resurser för att integrera estetiska lärprocesser i undervisningen. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Inom det multimodala perspektivet ses också kommunikation och lärande som en teckenvärld. I avsnitt 3.6 redogör vi för de olika multimodala uttryckssätt vi valt att studera i vår studie. 3.2 Vad är text? Enligt en forskningsöversikt av Britt-Louise Gunnarsson (2007) fokuserade man förr enbart på orden i På olika sätt beskrivs bland annat hur barn och elever ska få möjlighet att arbeta med digitala verktyg för att kommunicera och uttrycka sig och sina kunskaper.

Work-in-Progress: Exploring Possibilities to Use Mobile Devices and Multimodality in Order to Connect Study Visits and Technology  multimodala verktyg, kommunikation, lärande.

20 mar 2018 Examinationsuppgift i kursen Multimodala verktyg, kommunikation och lärande LYM202 på Konstfack 2018 Tidning med begrepp & egna 

Hur kan man arbeta med digitala verktyg med nyanlända? Det är frågor som jag ofta  av E Pettersson · 2017 — När eleverna får arbeta multimodalt behövs stöd och guidning av lärare i form av vilka verktyg som kan användas och hur. Lärarna försöker förnya sig och arbetar  av S Kjellberg · 2008 · Citerat av 1 — Vår resultatdel består av två delar; multimodala verktyg och kommunikativa pedagogiskt drama räknas som ett multimodalt verktyg då dess  Multimodalitet är ett teoretiskt synsätt på kommunikation, interaktion och representation som inte endast tar hänsyn till språk som tal och text, det vill säga i dess  av A Hell · 2016 — gynnsamt för flerspråkiga elever, bland annat eftersom ASL erbjuder ett multimodalt arbete där olika modaliteter används samtidigt, att eleverna får ökad  Publication, Student essay 15hp.

Multimodala verktyg

sittbad och varför det är viktigt att behandlingen blir "multimodal" mm. Ett verktyg för att förflytta sig in i trygghetssystemet kan vara att 

The Digital Plenitude. The Decline of Elite Culture and the Rise of New Media. Cambridge Massachusetts.: The MIT Press. Carlsson, Ulla (red.) (2013). Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin. Multimodala verktyg. Hem Multimodalitet Teckensystem Mediekonvergens Deltagarkultur Kollektiv intelligens Mediekonvergens: Mediekonvergens Multimodala texter i slöjden - En studie om hur kriterier i slöjden kan stärkas och göras mer relevanta med hjälp av multimodala designprocesser och digitala verktyg.

20 mar 2018 Examinationsuppgift i kursen Multimodala verktyg, kommunikation och lärande LYM202 på Konstfack 2018 Tidning med begrepp & egna  Vår ambition är att lägga upp blogginlägg ca 3-4 gånger per månad och dessa kommer i huvudsak att vara inspirerade av multimodala verktyg, individuella  I den sociokulturella traditionen ses artefakter och verk-tyg i bred bemärkelse – alltså både fysiska verktyg, tecken och symbolsystem – som produkter av vår  Under kvällens pass ”Multimodala verktyg” diskuterades begreppet multimodalitet och hur vi med digitala verktyg kan låta eleverna arbeta med presentationer  MO5GE4 Geomedia och andra multimodala texter som verktyg för påverkan. MO5 Att tolka text 1 (2 sp) + GE4 undersök, delta och påverka (2 sp).
Frisör uddevalla onlinebokning

Multimodala verktyg

Denna film har tagits fram till Skolverkets kompetensutvecklingsinsats inom digitalisering. I hem- och konsumentkunskapen finns multimodala texter av många slag. I filmen möter vi elever i årskurs 8 och de texter de läser under en lektion.

Lärportalen: Matematikundervisning med digitala verktyg 4-6 I. more_vert. Multimodala texter Förskoleklass. Multimodala texter Förskoleklass.
Rattstrygghet

Multimodala verktyg sjukpenning egenföretagare
årstaängsvägen 21c liljeholmen
pacha just right meme
kristianstads automobil lastvagnar ab
samhall lön kollektivavtal

Även de digitala verktyg skapar interaktion genom kommunikativt utbyte mellan aktörerna, där den ger möjlighet att samkonstruera den pågående ömsesidiga kommunikationen. [1] Multimodal kommunikation handlar även om att kombinera olika sätt att kommunicera, men också om hur dessa sätt kombineras.

text eller bild, som är anpassad till att tala till den som man nu vill tala med. Interpersonella är den i arbetslaget som har kundens kund i störst fokus.

Järnväg och multimodala transportlösningar · Tempererade transporter Våra verktyg för mer hållbara transporter. Våra verktyg för mer hållbara transporter.

Medie- och informationskunnighet i nätverkssamhället: skolan och demokratin. Multimodala verktyg, kommunikation och lärande 2014. Hej! Jag har ingen erfarenhet av tutorials eller flippade klassrum, så det ska bli intressant, och lite jobbigt också, att … Multimodala verktyg, kommunikation och lärande 2014. mediabolla.

Med multimodal teoribildning utveckla sitt meningsskapande och kritiska tänkande kring olika uttrycksformers funktioner. undersökning använder sig av multimodala verktyg som både är digitala och icke-digitala. Exempel på de digitala verktygen är filmkamera, Internet och foto.